fotobehandeling4

Behandeling

Nieuwe patiënten kunnen zich inschrijven via deze website (Inschrijven) of per telefoon. Wij informeren u dan over de gang van zaken en plannen een afspraak voor een eerste consult. In dringende gevallen kan uw tandarts ons vragen om een spoedafspraak.

Tijdens het eerste consult bespreekt de orthodontist met u of een orthodontische behandeling nodig en zinvol is. Neemt u bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas mee. Vervolgens wordt een individueel behandelplan gemaakt. Hiervoor worden röntgenfoto’s, gewone foto’s en een 3D scan van het gebit gemaakt. De verschillende behandelingsmogelijkheden worden op een volgende afspraak aan u voorgelegd en met u besproken. U ontvangt dan ook een kostenbegroting. Daarna start de behandeling. Het doel van de behandeling is rechte tanden, een mooie lach en een goed functionerend gebit.

Kwaliteit

Onze praktijk streeft naar de best mogelijke orthodontische behandeling, met aandacht voor iedere patiënt. Wij gebruiken up to date behandelmethoden en werken voortdurend aan verbetering van onze zorg. Wij volgen de richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg en besteden veel tijd en aandacht aan het volgen van bij- en nascholing, interne scholing en het lezen van vakliteratuur. De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Dat houdt in:
– voldoende bij- en nascholing van de orthodontist
– iedere vijf jaar intercollegiale visitatie van de orthodontist
– branchecertificaat van de NVvO (ISO 9001 certificatie)
– iedere vijf jaar herregistratie in het specialistenregister

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Heeft u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt.

Privacy

Wij informeren u over de verwerking van uw persoonsgegevensUw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Basis: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.